За нас

За нас - ЦДГ "Димитър Генков"

ДГ "Димитър Генков" е общинска детска градина, която функционира от 1968 г. В нея се отглеждат и възпитават деца от село Поликрайще и село Янтра. От 2009 г. към детската градина принадлежи и филиалът в село Крушето.
Децата са разпределени в две възрастови групи:

  • I група - "Мечо Пух"
  • II група - "Мики Маус"

Посещението на децата на 5 и 6 години в детската градина е задължително, съгласно Закона за предучилищно и училищно образование.